Archive for the 'Turism' Category

Muzica usoara

aprilie 22, 2009 | Leave a Comment

CONSILIUL JUDE?EAN TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA CENTRUL JUDE?EAN DE CONSERVARE  ?I PROMOVARE A CULTURII TRADI?IONALE TELEORMAN V? f?cem cunoscut c?., Festivalul na?ional de muzic? u?oar? romneasc? Ghiocelul de aur, se va  desf??ura n zilele  de 27- 30 aprilie 2009 la Alexandria. Program de desf???rare a festivalului: -         27  aprilie, ora 12. 00 preselec?ia candida?ilor, [...]

Comuna Buzescu

decembrie 30, 2007 | Leave a Comment

Liviu Vasilica

decembrie 3, 2007 | Leave a Comment

Liviu Vasilica

decembrie 3, 2007 | Leave a Comment

La Liceul Economic Ro?iorii de Vede   Elevii au privilegiul calific?rii cerute de pia??   Inspectoratul ?colar Jude?ean Teleorman, n parteneriat cu Agen?ia Na?ional? a Egalit??ii de ?anse, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?, Centrul Regional de Formare Profesional? a Adul?ilor Teleorman, Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, Casa Corpului Didactic, Asocia?ia Civitas 2005 [...]

keep looking »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X