Archive fornoiembrie, 2007

La Liceul Economic Ro?iorii de Vede   Elevii au privilegiul calific?rii cerute de pia??   Inspectoratul ?colar Jude?ean Teleorman, n parteneriat cu Agen?ia Na?ional? a Egalit??ii de ?anse, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?, Centrul Regional de Formare Profesional? a Adul?ilor Teleorman, Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, Casa Corpului Didactic, Asocia?ia Civitas 2005 [...]

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X