Strada B?ltoilor

 Strada pe care ne afl?m acum este amplasat? n extremitatea sud-vestic? a municipiului. Este printre pu?inele str?zi care nu ?i-au schimbat numele din secolul al XIX-lea pn? ast?zi. Numele  actual l datoreaz? unei numeroase familii – B?ltoiu ce a avut propriet??i pe malul rului Bratcov. Unul dintre membrii acestei familii ?i-a dat via?a n b?t?liile pe care Romnia le-a purtat n  r?zboiul din 1916-1918.
Urmnd direc?ia sud-nord strada ?i are nceputul n Calea Doroban?ilor ?i se sfr?e?te la intersec?ia unde se ntlne?te cu str. Ulmilor ?i str. Bratcov.

Cu o lungime de 320 m ?i o l??ime de 11,5 m artera aceasta de circula?ie are un aspect rural neexistnd limit? ntre carosabil ?i trotuare. Spa?iul folosit pentru circula?ie este acoperit cu balast compactat n p?mnt. Pe partea stng? a str?zii sunt amplasa?i stlpi de beton armat care sus?in re?eaua electric? aerian? ?i cablurile re?elei telefonice.
Casele (ce sunt doar locuin?e individuale) poart? numere po?tale de la 1 ?i 2 pn? la 17 ?i respectiv 14. Ele sunt nconjurate de terenuri de mici dimensiuni ce constituie cur?i folosite de cei 95 locuitori (26 familii) pentru culturi de legume ?i pentru cre?terea animalelor domestice ?i a p?s?rilor ou?toare. Delimitarea celor  24 de  propriet??i se face prin garduri  ce n partea dinspre strad? sunt fie din pl?ci de beton, fie din ?ipci de lemn, fie din plase de srm? mpletit?.
Toate locuin?ele  au un singur nivel ?i sunt construite dup? deceniul ?ase al secolului al XX-lea.

 

                                         Strada Iordan B?lu??  

Administra?ia public? local?, ?innd cont de prevederile actelor normative referitoare la categorisirea drumurilor a ncadrat aceast? arter? de circula?ie n categoria a patra de str?zi, ceea ce nseamn? c? traficul  vehiculelor ?i al pietonilor este redus, ea fiind utilizat? n cea mai mare  parte a timpului doar de cei care locuiesc aici.
nceputul str?zii este la intersec?ia  cu strada  B?l?cescu,locotenent ?i dup? un parcurs de 120 m,  pe direc?ia nord-sud se  sfr?e?te la ntlnirea cu strada Constantin Dobrogeanu Ghera. L??imea  str?zii este de 12 m  din care partea carosabil? ocup?     6,3  m.
La sfr?itul secolului al XIX-lea drumul acesta s-a numit Strada Curcubeului, un nume foarte frumos care desemneaz? un fenomen optic datorat dispersiei luminii solare prin particulele de ap? aflate n  atmosfer?. n general atunci cnd ceva se compar? cu curcubeul se sugereaz? o imagine realizat? prin culori foarte pl?cute.
Din deceniul al treilea al secolului al XX-lea strada prime?te numele de Iordan B?lu?? – erou ro?iorean c?zut n b?t?liile purtate de Romnia n primul r?zboi mondial   ( 1916-1918). De altfel, la nceputul  mileniului  al treilea pe aceast? strad?  locuiesc urma?ii soldatului plecat pe front de aici. n plus, e bine s? se ?tie c? familia B?lu?? este una dintre cele mai vechi din Ro?iorii de Vede, ceea ce  explic? de ce o ntreag? zon? a ora?ului a fost cunoscut? timp de un secol sub numele de B?lu?e?ti.
Strada, cu un aspect  patriarhal, are carosabilul ?i trotuarele pietruite cu bolovani de ru, dar nu are acces la re?elele municipale de ap? potabil?, canalizare menajer? ?i canalizare pluvial?. Cablurile pentru transportul energiei electrice la gospod?riile popula?iei sunt sus?inute aerian de stlpi din beton pe care s-a fixat ulterior ?i re?eaua  cablurile telefoniei fixe locale. n spa?iile verzi de la marginea trotuarelor cresc arbori ?i arbu?ti ornamentali.
O contribu?ie agreabil? la imaginea general? a str?zii Iordan B?lu?? o au  cele 13 case ce ad?postesc 14 familii cu 43 locuitori. Toate locuin?ele sunt cu  un singur nivel ?i ele au fost construite n deceniile al ?aselea ?i al ?aptelea din  secolul al XX-lea. Ele sunt nconjurate de terenuri libere ce constituie cur?i nu prea mari pe care se cultiv? zarzavaturi , legume, vi?? de vie sau sunt planta?i pomi fructiferi . Printre ro?iorenii care  locuiesc aici mai reg?sim ?i familii care se ocup? cu cre?terea animalelor domestice ce asigur? hrana pentru gospod?rie .
Numerotarea po?tal? a imobilelor de aici este f?cut? de la nr. 1 pn? la nr. 5 pe partea estic? a str?zii ?i de la nr. 2 pn? la nr. 14 pe latura din dreapta.

                                             
                                                    Strada Belitori  

Strada Belitori apare la mijlocul secolului al XIX-lea prin stabilirea pe terenurile libere de la marginea ora?ului Ro?iorii de Vede a unor locuitori ai satului Belitori (azi comuna Troianu).
 ?i aceast? strad? este  dintre acelea c?rora nu le-a fost schimbat numele, probabil de la nfiin?are.
 Pl?cu?ele de  identificare amplasate pe strad? con?in  numele strada Belitori, dar numele vechi ?i, consider eu, cel corect este cel de Strada Belitorilor pentru c? astfel se precizeaz? cine a nfiin?at-o ?i, n acela?i timp, ne spune unde vom ajunge dac? i urm?m traseul.  
nceputul acestei str?zi, amplasat? n extremitatea sudic? a municipiului, se afl? n Calea Dun?rii. Dup? un parcurs de 800 m  pe direc?ia nord est sud vest  strada se termin? la limita municipiului prin intersectarea  cu Drumul Na?ional nr. 65 A Pite?ti Ro?iorii de Vede Turnu M?gurele. De altfel, strada este continuarea n ora?, mpreun? cu strada Mihail Kog?lniceanu ?i Calea Dun?rii, a acestui drum de interes na?ional.
L??imea str?zii este de 16 m din care partea carosabil?, acoperit? cu beton asfaltic pe suport de piatr? concasat?, este de 6, 4 m.
Strada are practic un singur trotuar, cel de pe partea stng?, partea dreapt? fiind n rambleu fa?? de un teren care a fost mult? vreme inundat de rul Bratcov ?i de apele pluviale scurse de pe dealul Ol?reasa (Il?reasa) . Din deceniul al VII-lea al secolului trecut au ap?rut totu?i cteva case pe partea dreapt? a str?zii.
n prezent pe aceast? strad? se afl? 45 de imobile din care 44 sunt locuin?e individuale cu un singur nivel, ridicate  sau ref?cute dup? anul 1950.
Imobilele sunt numerotate po?tal de la nr. 1 ?i 2 pn? la nr. 47 ?i respectiv 30. Cele 46 familii cu 159 membrii, au cur?i de dimensiuni mici mprejmuite cu garduri ce spre strad? sunt confec?ionate din pl?ci de beton prefabricate , ?ipci  de scndur? ?i f?ii de tabl?.
Dup? imobilul  cu nr. 5 strada este subtraversat?, pe sub un pod din beton, de rul Bratcov care n amonte a fost regularizat ?i i s-a amenajat un dig n anul 1976.
Re?elele aeriene de energie electric? ?i telefonie sunt amplasate pe stlpi proprii din beton ?i, respectiv, din lemn amplasa?i n cea mai mare parte pe partea din dreapta (numere cu so?).
La num?rul 19 se afl? un  stabiliment industrial cunoscut sub numele de Fabrica de Mezeluri.  Aceasta a fost nfiin?at? n anul 1950 sub numele de Fabrica de Prelucrare a C?rnii, prin na?ionalizarea Fabricii Progresul ce a apar?inut  lui N. Gavazu ?i comp.
Podul de beton care asigur?  traversarea rului Bratcov a fost reconstruit din beton n anul 1926. El se afl? la 39,394 km de Turnu M?gurele.
Urmnd aceast? strad?,pe drumul na?ional  c?tre Turnu M?gurele, dup? circa 2,5 km  vom g?si, pe partea stng?, o cetate de p?mnt din epoca  feudal?, cunoscut? sub numele de Cetatea  Cazacilor. Acest obiectiv  arheologic  este nscris pe lista na?ional? a monumentelor istorice la pozi?ia 35. A.045. n dreptul acestei cet??i  notabilit??ile locale au ntmpinat pe M.S.Regele Carol, care n iarna 1877/1878, revenind de pe frontul din Bulgaria a poposit n Ro?iorii de Vede pentru o zi ?i o noapte.
                                                   Strada Bratcov

  n Ro?iorii de Vede strada Bratcov este singura strad? care urmeaz? cursul unei ape.Ea este una din  str?zile amplasate n extremitatea sud-vestic? a municipiului, zon? unde foarte multe drumuri ?i p?streaz? numele a?a cum le-au avut n secolul al XIX-lea. n urm? cu 100 de ani,  n documente, o reg?sim sub numele de Plaiul Bratcovului.

Ast?zi pl?cu?ele de identificare poart? nscris numele de str.Bratcov, dar ntruct rul vecin se nume?te tot Bratcov ?i vechea  denumire era Plaiul Bratcovului consider c? este corect? denumirea de Strada Bratcovului.
Dup? primul r?zboi mondial edilii locali au ntocmit o documenta?ie pentru extinderea Plaiului Bratcovului ?i n aval  de Calea Doroban?ilor, pn? la intersec?ia cu strada Tudor Barbu, soldat aici urmnd a se ridica locuin?e, iar strada trebuind s? poarte  denumirea de Strada Splaiului, dup? modelul Splaiului Independen?ei din Bucure?ti. Lipsa de interes a localnicilor pentru construc?ia de locuin?e n aceast? prelungire a f?cut ca strada  s? se opreasc? la ntlnirea C?ii Doroban?ilor.
Strada este amplasat? pe malul stng al  rului Bratcov, iar imobilele,  numerotate po?tal ntre 1 ?i 31 ( cu ncepere din punctul unde str.Ulmilor se ntlne?te  cu str.  B?ltoilor), sunt amplasate pe o singur? parte (mai pu?in cele de la numerele 2 ?i 4). 
Gardurile din fundul gr?dinilor care nconjoar? cele 18 case individuale  constituie limita ora?ului, de aici ncolo aflndu-se terenurile agricole. 
Pe aceast? strad? locuiesc 17 familii, avnd 66 membri, n case cu un nivel, construite dup? anii 70 ai secolului al XX-lea. Gardurile care delimiteaz? strada de propriet??i sunt confec?ionate fie din pl?ci de beton, fie din ?ipci de lemn.
Strada are, n general, un aspect rural prin aceea c?  nu exist? trotuare ?i rigole, tot spa?iul circulat fiind acoperit cu mbr?c?minte  din balast (pietri?) compactat n p?mnt.  
Singura dotare  de infrastructur? edilitar? de care dispune aceast? strad? o reprezint? re?eaua de 220 V tensiune electric?, instalat? aerian pe stlpi din beton armat.
ntre strad? ?i rul Bratcov este amplasat un dig de p?mnt care , proiectat n anul 1974, a fost realizat pe terenurile expropriate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 48 din 31.III.1975 ?i Decretul Preziden?ial nr. 201 din 18.VI.1976, pentru diminuarea efectelor inunda?iilor.
Foarte mul?i locuitori de aici au preocup?ri agricole, lucru devedit prin depozitele pentru porumb ?i gru (p?tule) amenajate n cur?i ?i prin  preocuparea lor de a cre?te animale ?i p?s?ri care s? asigure lapte, ou? ?i carne pentru  hrana familiei ?i uneori, pentru vnzare.
                                               
                                                   Strada Brosc?riei

  Dac? dori?i s? afla?i cteva elemente de identificare despe aceast? strad? putem a v? spune c? ea este  amplasat? n partea de sud a municipiului ?i ?i datoreaz? numele faptului c? aici a existat pn? dup? 1950 un  lac n care se strngeau apele provenite din ploile de prim?var? ?i se p?strau uneori pn? iarna. Acest fapt permitea broa?telor (animale amfibii din clasa batracienilor) s? se simt? aici n largul lor.

Numele acesta ne parvine din secolul al XIX-lea ?i nu a suferit nici-o modificare pn? n anul 2000.
Strada se deruleaz? pe direc?ia est-vest ntre Calea Dun?rii ?i strada Ion Luca Caragiale avnd lungimea de 200 m ?i l??imea de 15,6 m ( din care 6,1 m sunt carosabilul).
Aceast? strad? preia apele pluviale coborte de pe str?zile ?i terasa din vestul municipiului ?i printr-un ?an? ce subtraverseaz? Calea Dun?rii le transfer? canalului amenajat pe strada Alexandru Dep?re?eanu ce are sarcina de a le scoate n afara ora?ului.
Datorit?  dimensiunilor reduse pe care le are canalul de preluare a apelor n strada Alexandru Dep?re?eanu, n situa?iile n care ploile sunt mai puternice o treime din partea carosabil? a Str?zii Brosc?riei este acoperit? cu un strat de ap? care poate atinge, n unele locuri, peste 30 cm.
Imobilele situate pe aceast? strad? sunt case de locuit individuale construite n majoritate din c?r?mid? cu un singur nivel, nconjurate de cur?i ?i gr?dini de dimensiuni reduse. Ele sunt numerotate de la 1 ?i 2 pn? la 9 ?i respectiv 10 A. Cele 10 case sunt ad?posturi pentru 16 familii cu 60 membrii.
Partea carosabil? ?i cele dou? trotuare sunt pavate cu bolovani de ru a?eza?i  pe suport de nisip. Aici g?sim re?ea aerian? pentru energia electric? cu tensiunea de 220 V pe stlpi din beton armat  monta?i n spa?iul verde al trotuarului de pe latura stng? a str?zii ?i re?ea telefonic? montat? pe aceea?i stlpi. 
Aproape paralel cu Strada Brosc?riei, la numai 20 30 m spre sud a mai existat n  sec. al XIX-lea ?i prima jum?tate a sec. al XX-lea o strad?  care lega Calea Dun?rii de Strada Vechii Ro?iori (str. I.L.Caragiale de azi). Ea se numea strada Teleasa. Aceasta dispare n timpul celui de-al doilea r?zboi mondial ( 1939 1945) ca urmare a extinderii propriet??ilor vecine pe domeniul public al ora?ului. Pe un plan al ora?ului Ro?iorii de Vede, ntocmit n anul 1950 aceast? strad? nu se mai reg?se?te.

 

                                                   Strada Buze?ti

Ne g?sim n fa?a unei str?zi situat? n zona central? a municipiului.  ?i ea se num?r? printre pu?inele artere care ?i p?streaz? denumirea a?a cum o ntlnim n documentele de la sfr?itul secolului al XIX-lea.
Numele acesta face trimitere la fra?ii Buze?ti (Stroe Postelnicu, Preda Postelnicu ?i Radu Clucerul) conduc?torii necontesta?i ai boierimii oltene care au luptat al?turi de Mihai Viteazul  ?i poate ar fi bine s? ne reamintim c? legenda poveste?te despre faptul c?  ora?ul Ro?iorii de Vede a fost nfiin?at de acest voievod romn. De altfel, nu putem s? uit?m c? la mijlocul secolului al XIX-lea Cezar Boliac scria despre Ro?iorii de Vede ca fiind  fieful   Buze?tilor ?i Kalomfire?tilor, ceea ce a influen?at desigur atribuirea acestui nume la strada pe care o analiz?m.
Strada porne?te din bd. Sfnta Vineri, derulndu-se pe direc?ia nord-sud pn? n punctul n care str. 1  Mai se ntlne?te cu str. Gala Galaction.Lungimea ei este de 480 m  iar l??imea este de 16 m.
Trotuarele care ocup? aproape  jum?tate din l??imea str?zii, de?in la limita cu carosabilul spa?ii verzi n care sunt planta?i pomi  ?i arbu?ti cu scop ornamental. Bordura care delimiteaz? trotuarul de partea carosabil?, pu?in bombat? pe axul median, constituie rigol? pentru scurgerea apelor meteorice.
Pe aceast? strad? sunt amplasate 45 de imobile, numerotate de la 1 ?i 2 pn? la 43 A ?i respectiv  26 n care sunt instalate 51 familii cu  182 locuitori.
Construc?iile ce m?rginesc strada, cu destina?ia de locuin??,  au un singur nivel ?i sunt nconjurate de cur?i ?i gr?dini mici mprejmuite,pe latura stradal?, cu garduri realizate fie din pl?ci prefabricate din beton ornat cu motive geometrice, fie confec?ionate din pl?ci de srm? mpletit? ?i fixat? pe cadre metalice, fie din ?ipci de lemn.  
Casele din apropierea intersec?iei cu strada 1 Mai au fost cump?rate mai ales, dup? anul 1989, de familii de etnie rrom? (?igani) care le-au degradat ?i p?r?sit.  
La numerele 13 ?i 16 se p?streaz? case cu elemente caracteristice arhitecturii locale din prima jum?tate a secolului trecut.
Strada este pavat?, att pe trotuare ct ?i pe partea carosabil?, cu bolovani de ru ?i dispune de alimentare cu ap? potabil? din re?eaua municipal?. Pe partea caselor cu numere pare sunt instala?i stlpi din beton armat care sus?in cablurile de distribu?ie a energiei electrice ?i cablurile re?elei telefonice.
La num?rul 2 se afl? una din intr?rile n curtea ?colii Gala Galaction cu clasele I VIII care ?i are adresa pe bulevardul  Sfnta Vineri. 
La num?rul 18 se afl? un imobil care a g?zduit n anul 1924 redac?ia ?i administra?ia unei publica?ii lunare REVISTA TUTUROR condus? de Constantin Bleescu ?i C. Albany.  
La num?rul 16 se afl? o cl?dire ce, dup? na?ionalizarea din anul 1950, este  transformat? din locuin?? n Dispensar T.B.C (la 30 decembrie 1951). Acest dispensar a func?ionat independent pn? n anul 1963 cnd cl?direa ?i curtea de 4.000 mp au fost preluate de Spitalul T.B.C. ce func?ioneaz? ?i ast?zi n afara municipiului, utiliznd cl?dirile ce au apar?inut aeroportului  militar amenajat pe islazul din vestul localit??ii.

 Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X