Fund?tura   Artei

 

            Fund?tura este un drum nchis. Accesul ?i ie?irea dintr-o asemenea strad? se face doar printr-un singur loc, n cazul nostru str. Mihai Bravul.

            Fund?tura Artei este amplasat? n apropierea Sta?iei C.F.R. Ro?iori Est, n zona estic? a municipiului.

            Ea a ap?rut n prima jum?tate a secolului al XX-lea ca drum de acces la cteva case ce s-au construit pe terenuri care pn? atunci constituiau gr?dini ale imobilelor din str. Mihai Bravul ?i str. Pia?a G?rii.

            Ini?ial aceast? strad? s-a numit Fund?tura L?utarilor, ntruct prima familie ce s-a stabilit aici era constituit? din  acei muzican?i, foarte populari n ora?e, ce cntau la un instrument cu coarde ntr-un taraf.

            Din anul 1950 autorit??ile locale au primit sarcina politic? s? schimbe denumirile multor str?zi cu nume care s? se rup? de trecutul capitalist ?i care  s? creeze condi?ii pentru dezvoltarea a?a-zisei democra?ii populare. n aceste condi?ii numele  Fund?tura L?utarilor s-a schimbat n Fund?tura Artei.

            Cei care au atribuit acest nume(consilieri din  Sfatul Popular Or??enesc)  au vrut s? p?streze ideea ini?ial?  de apreciere   a l?utarilor, ntruct ?i ast?zi exist? mul?i care consider? c? meseria aceasta implic? o art? a interpret?rii unei muzici foarte apreciat? timp de peste 200 ani. Deci , cred c? aici prin art? trebuie s? n?elegem  o activitate uman? care are ca scop producerea unor valori  muzicale.

            Fund?tura Artei ?i are nceputul n str. Mihai Bravul, aproape de cap?tul estic al acesteia. Parcursul  Fund?turii Artei se deruleaz? de la sud la nord pe o lungime de 160 m. Aici sunt amplasate zece imobile cu destina?ia de locuin?e individuale. Ele sunt numerotate po?tal ntre 1 ?i 13 (numerele impare) pe partea stng? ?i ntre 2 ?i 6 (numerele pare) pe partea estic?.

            Cei 45 locuitori ce sunt nregistra?i aici sunt grupa?i n 11 familii.

            Casele sunt construite n a doua jum?tate a secolului al XX-lea ?i au  un singur nivel. Ele sunt situate pe terenuri de mici dimensiuni ce  constituie cur?i utilizate de proprietari n special pentru  depozitarea unor bunuri familiale,  ?i pentru cultivarea unor legume sau vi?? de vie. n toate  cur?ile ntlnim ?i pomi fructiferi .

            Fund?tura Artei nu a cunoscut toate binefacerile civiliza?iei. Ea nu dispune nc? de nici un element de infrastructur? caracteristic localit??ilor urbane de la finele secolului al XX-lea (pietruire, asfaltare , re?ea de  ap? potabil?, canalizare, ?.a.) Gospod?riile popula?iei sunt racordate la re?eaua de distribuire a energiei electrice( 220 V) care este amplasat? aerian pe stlpi din beton.

            Neexistnd trotuare amenajate, circula?ia vehiculelor se face n acela?i spa?iu folosit ?i de pietoni. Evacuarea apelor pluviale se realizeaz? prin rigole s?pate paralel cu limitele propriet??ilor de aici.

 

                                       Strada Petre Atanasiu, soldat

 

            n baza legisla?iei n vigoare cu privire la drumurile publice, administra?ia local? a inclus aceast? strad? n categoria a IV-a (ultima) a  drumurilor. Acest lucru nseamn? c? strada este  parcurs? de un num?r mic de vehicule ?i pietoni, ceea ce este foarte adev?rat,aceast? arter? de circula?ie  fiind utilizat? doar de cei care locuiesc aici ?i uneori de cei care domiciliaz? n str. Pastorului.

            Traficul vehiculelor ?i al pietonilor proveni?i de aici este colectat  de bd. Sfnta Vineri care l dirijeaz? fie spre centrul ora?ului, fie spre una din ie?irile c?tre Alexandria sau c?tre  comunele de la estul municipiului Ro?iorii de Vede.

            Strada Petre Atanasiu, soldat porne?te din str. Joi?a Constantin cap. ?i dup? ce parcurge 405 m pe direc?ia vest-est se opre?te la intersec?ia cu bd. Sfnta Vineri. L??imea str?zii este de 13,7 m. Din ace?tia 6,2 m sunt utiliza?i de vehicule constituind partea carosabil? delimitat? fa?? de trotuare cu borduri din beton care se constituie  ?i rigole pentru scurgerea apelor meteorice.

            Trotuarele ?i carosabilul sunt pietruite cu bolovani de ru a?eza?i pe un suport de nisip.

            Dintre dot?rile de infrastructur? edilitar? ale municipiului strada beneficiaz? de re?ea de ap? potabil? amplasat? n subteran cu tuburi de azbociment ?i re?ea de distribu?ie a energiei electrice amplasat? aerian pe stlpi din beton fixa?i n terenul ce constituie spa?iul verde al trotuarului de pe partea stng? a str?zii. Pe aceia?i stlpi sunt montate l?mpile pentru iluminatul public ?i sunt ag??ate cablurile telefoniei fixe locale.

            Numele pe care l poart? aceast? strad?  i-a fost atribuit n anii 20 ai secolului trecut pentru comemorarea unuia dintre lupt?torii ro?ioreni c?zu?i pe cmpurile de  b?t?lie din vremea r?zboiului pentru ntregirea neamului. Numele acestuia este nscris pe soclul monumentului dedicat eroilor ro?ioreni din primul R?zboi Mondial aflat pe Calea Dun?rii.

            n secolul al XIX-lea ?i primele decenii ale secolului al XX-lea acest drum public s-a numit Strada Vulturului. Nu ?tim c?rui motiv se datoreaz? acest nume, mai ales c?  pas?rea cu aceast? denumire nu este caracteristic? zonei de cmpie n care se afl? ora?ul nostru.

            Strada Petre Atanasiu, soldat g?zduie?te 149 locuitori constitui?i n 40 familii. Ei dispun de 43 case individuale amplasate pe ambele p?r?i ale str?zii. Majoritatea dintre ele sunt cu un singur nivel, dar ntlnim ?i cteva case cu parter ?i un etaj ridicate n ultimele dou? decenii ale secolului trecut de familii de ?igani care  ulterior le-au abandonat.

            Imobilele de pe acest? strad? sunt construite n a doua jum?tate a secolului al XX-lea ?i nu au un stil arhitectonic deosebit. Ele sunt amplasate n cur?i ?i dispun de gr?dini cu teren ce permite realizarea unor activit??i de gr?din?rit sau cre?tere a animalelor ?i p?s?rilor domestice.

            mprejmuirile cur?ilor, n care casele sunt amplasate ct mai aproape de strad?, delimiteaz? propriet??ile ntre ele ?i fa?? de drumul public. Spre strad? gardurile sunt realizate, mai ales, din pl?ci de beton prefabricate ?i sunt ntrerupte de por?i confec?ionate din metal.

            Numerotarea po?tal? a imobilelor de pe strada Petre Atanasiu, soldat este f?cut? ca ?i pe toate celelalte str?zi ro?iorene cu numere impare pe partea din stnga ?i cu numere pare pe partea din dreapta. Pe latura stng? a str?zii g?sim pl?cu?ele de la 1 la 29 A, iar pe latura din dreapta pl?cu?ele de la 2 la 40.

 Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X