Strada  Agricultori  

         Amplasat? în zona sud-estic? a municipiului aceast? arter? de circula?ie este una dintre str?zile vechi ale municipiului. În timp, ea  a mai purtat ?i numele de ?tirbei Vod?, pân? în anul 1948. Numele acesta  comemora pe domnitorul ??rii Române?ti (16 iunie 1849 – 17 octombrie 1853 ?i 23 septembrie 1854 – 12 martie 1856), implicat în Revolu?ia din anul 1848 – eveniment istoric în care  ro?iorenii s-au aflat în prim plan.
         Între anii 1948 – 1963 strada s-a numit Vasile Roait?. Acesta a fost  un tân?r participant la  grevele de la Atelierele Grivi?a din Bucure?ti.Despre el propaganda comunist? a sus?inut c? a fost împu?cat în timpul reprim?rii grevei, la 16 februarie 1933, în timp ce el ac?iona sirena care chema  al?i muncitori  în sprijinul grevi?tilor.
         Actualul nume a fost atribuit în anul 1964 avându-se în vedere c? în deceniul al VII-lea al secolului al XX-lea strada era locuit? de foarte multe familii care î?i câ?tigau existen?a din cultivarea p?mântului ?i cre?terea animalelor domestice.
         Strada începe din intersec?ia cu str. Virogii ?i str. Gheorghe Popa , plutonier ?i se deruleaz?   pe direc?ia nord – sud pân? la întâlnirea cu str.Copilescu Andrei Burcea, maior. Ea are  lungimea de 1000 m ?i  l??imea  de circa 15 m dintre care 6,6 m sunt partea carosabil?. Trotuarele ?i carosabilul sunt pavate cu bolovani de râu a?eza?i pe nisip. Strada beneficiaz? de ap? potabil? din re?eaua public? prin conducte de azbociment  cu diametrul de 100 mm. Energia electric? (220 V) este distribuit? prin re?eaua aerian? amplasat? pe stâlpi de beton armat (pe partea din dreapta str?zii) pe care sunt montate l?mpile pentru iluminatul public ?i cablurile telefoniei fixe.
         Locuin?ele individuale de pe aceast? strad? au un singur nivel ?i sunt construite mai ales dup? anul 1960. Ele sunt înconjurate de cur?i ?i gr?dini nu prea mari, având împrejmuiri realizate cel mai adesea din pl?ci de beton ?i por?i metalice. Mai întâlnim ?i câteva împrejmuiri (garduri) din ?ipci de lemn. Cele 73 de case ad?postesc 87 familii, num?rul locuitorilor domicilia?i aici fiind  307.
         Imobilele de pe aceast? strad? sunt numerotate po?tal cu numere f?r? so?


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X