Archive fornoiembrie, 2006

Transportul

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

TRANSPORTUL AUTO DE M?RFURI ?I C?L?TORI    Municipiul Ro?iorii de Vede este str?b?tut de 2 trasee importante ale drumului jude?ean DJ612 (Alexandria-Craiova) ?i drumului european DE70. Traficul greu nu afecteaz? infrastructura ora?ului deoarece acesta dispune de o ?osea de centur? (B-dul Comercial). Pe teritoriul municipiului ?i desf??oara activitatea 3 societ??i de transport :  -          TRANSPORT [...]

TURISMUL

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

Antropizarea puternic? a spa?iului geografic a condus la modific?ri radicale, astfel nct plcuri izolate de arbori mai amintesc doar, de p?durile de stejar pufos cu cer ?i grni??, de odinioar?. n cadrul intravilanului, n partea de sud, se propune men?inerea ?i reabilitarea suprafe?ei mp?durite n scop turistic.  n apropierea localit??ii s-au mai p?strat nc? vestigii [...]

BISERICI

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

 R?d?cinile cre?tinismului la poporul romn ?i mai ales pe meleagurile ro?iorene sunt mai vechi chiar dect limba romn?, pentru c? cei sosi?i aici din Dacia Traian? erau familiariza?i cu adev?rurile acestei religii. n ?ara Deliormanului a existat o intens? via?? cre?tin?, dovad? fiind num?rul mare al preo?ilor ?i al diaconilor, dar ?i evolu?ia numeric? ?i [...]

Educa?ia formal? ?i informal? a tinerilor din municipiul Ro?iorii de Vede se realizeaz? n institu?iile de nv???mnt, cultur? ?i art?, prin mijloace de informare, comunicare ?i ac?iuni specifice.  Scurt istoric al nv???mntului ro?iorean     Regulamentul  ?colar elaborat n anul 1832 impunea nfiin?area la Ro?iorii de Vede  a unei  ?coli ncep?toare  cu trei clase . La [...]

ARII NATURALE

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

Zonele verzi ?i n special suprafe?ele mp?durite, ca ecosisteme complexe cu posibilit??i de autoreglare ?i autoregenerare, au repercursiuni directe ?i benefice asupra dezvolt?rii ecologice urbane.  n municipiul Ro?iorii de Vede suprafa?a total? a zonelor de parc, sport, agrement ?i planta?ii naturale amenajate sau cu rol protector este de 78 Ha, reprezentnd 6,77% din suprafa?a teritoriului [...]

CALITATEA SOLURILOR

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

Din punct de vedere geologic, teritoriul ora?ului se suprapune pe unitatea din fa?a Carpa?ilor, denumit? Platforma Moesic?. La suprafa?? ntlnim depozite cuaternare de aluviuni constituite din mluri, nisipuri ?i pietri?uri ce corespund holocenului. Urmeaz? spre adncime, depozite ale unui regim marnos (marne cu intercala?ii nisipoase, argile, nisipuri ?i pietri?uri) care s-au depus ntr-un regim lacustru [...]

CALITATEA AERULUI

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

   CALITATEA APELOR DE SUPRAFA?? ?I SUBTERANE Cmpia din jurul ora?ului este fragmentat? de v?ile rurilor Vedea, Bratcov ?i Urlui. Rul Vedea are o lungime de 215 km, o pant? cuprins? ntre 4,2%-1% (panta medie 1,7%) ?i face parte din bazinul hidrografic Vedea C?lm??uiu. Datorit? faptului c? rul, de la iyvoare ?i pn? la [...]

Din punct de vedere al resurselor naturale se pot aminti solurile care se incadreaza in clasa II de pretabilitate, cu posibilitati reduse privind utilizarea ca arabil. Conditiile de relief permit lucrari agricole mecanizate. Agricultura constituie functiunea dominanta in teritoriu . Profilul agricol este dat de cultivarea cerealelor, plantelor tehnice, legumicultura, viticultura precum si zootehnie . [...]

Pozi?ia geografic? favorabil? a constituit unul din motivele pentru care secole de-a rndul pe aceste meleaguri s-a aflat re?edin?a jude?ului Teleorman, sediul Pl??ii Raionului Ro?iorii de Vede.  n cadrul ultimei reorganiz?ri administrative f?cut? de regimul comunist n martie 1968, ora?ul este unul dintre cele cinci localit??i urbane ale jude?ului Teleorman, situndu-se pe locul trei dup? [...]

Cel mai important ru dintre Olt ?i Arge? este Vedea. Izvor??te din dealul D?dule?ti, jude?ul Arge?, la altitudinea de 435 metri. n mersul sinuos, N-S, S, S-E, rul Vedea are afluen?i mai importan?i: Eiul, Br?t??anul, Vedi?a, Plapcea ?i Flori?orul. F?cnd apoi hotar ntre jude?ele Arge? ?i Ilfov, prime?te n continuare ca afluen?i: Dorofeiul sau ?erb?ne?ti, [...]

keep looking »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X