Rul Vedea

februarie 23, 2010 | Diverse  |  Leave a Comment

Cel mai important ru dintre Olt ?i Arge? este Vedea. Izvor??te din dealul D?dule?ti, jude?ul Arge?, la altitudinea de 435 metri. n mersul sinuos, N-S, S, S-E, rul Vedea are afluen?i mai importan?i: Eiul, Br?t??anul, Vedi?a, Plapcea ?i Flori?orul. F?cnd apoi hotar ntre jude?ele Arge? ?i Ilfov, prime?te n continuare ca afluen?i: Dorofeiul sau ?erb?ne?ti, Cotmeana de unde cote?te spre S-E, ntlnind prul Tecuciul sau Zlatcu. De aici ocole?te municipiul Ro?iorii de Vede pe la est (142 km de la izvor ?i 79 m altitudine ), dup? care prime?te praiele: Bratcovul, B?rcea, Burdea ?i Tinoasa unit? cu apa Cinelui. Mai la sud de Tinoasa, Vedea d? de lumini?urile mai mari ale antestepei, ?i face contact cu Burnasul, dar p?streaz? pe ambele maluri p?durea, pn? d? n lunca Dun?rii. Mai la vale(la sud) de Tinoasa la comuna Cervenia, Vedea se une?te cu cel mai important afluent al s?u, rul Teleorman, de unde ia drumul drept spre sud pn? la Dun?re. Se vars? n Dun?re la est de comuna Pietro?ani dup? ce se mestec? cu apele Grlei(242,7 km de la izvor, altitudine 20 m).Ce este interesant la rul Vedea ?i a dat na?tere la multe discu?ii ?i cercet?ri este hidronimicul s?u, adic? numele rului, etimologia lui. Vom ncerca n cele ce urmeaz?, pe parcursul a mai multor numere, s? l?murim aceast? problem? dup? mai bine de 29 ani de cercet?ri de bibliotec?, arhive ?i teren. Numele rului cum am v?zut este Vedea (apa Vezii, pe Vede, Vezeni) nume cunoscut ast?zi pe toat? ntinderea lui, de la izvor pn? la v?rsarea n Dun?re. Pentru a l?muri ns? hidronimicul Vedei, este necesar s? cercet?m ?i trecutul ?i ce se cunoa?te n leg?tur? cu numele ?i etimologia toponimicului Vedea. Vedea a avut ?i un alt nume n trecut. Un nume mai vechi al Vedei a fost: Ap? Vnat? sau Vnata, dup? cum men?ioneaz? istoria lui Dionisie Fotino ?i Marele Dic?ionar Geografic al Romniei. Exist? dovezi toponimice ?i documentare ce confirm? acest al doilea nume al rului Vedea men?ionat mai sus. Dovezile toponimice sunt o serie de sate vechi n?irate pe malurile rului Vedea, n special n p?r?ile superioare, sate care se numesc din vechime Vine?i. n concluzie numele rului Vedea are la origine traco-dacul Vedy dat de b??tina?ii traco-daci. n perioada st?pnirii romane n p?r?ile de sus ale rului la vest de Limesul Transalutanus, Vedy cap?t? numele de Ap? Vn?t? sau Vn?ta. Romanii au tradus substantivul n latine?te ?i adaug? un adjectiv cu caracter metaforic ?i descriptiv pentru a face din apelativ un hidronimic. Dup? retragerea romanilor n perioada apari?iei ?i st?pnirii gepide sec.3-6, Apa Vn?t? cap?t? o nou? traducere n germana veche Flutausis-ap? murdar?. Aceasta nu r?mne din cauza timpului scurt ct ?ed gepizii pe Olt ?i din cauza lipsei de afinitate dintre limba vorbit? de b??tina?ii daco-romani ?i migratorii gepizi. St?pnirea bulgar? din sec.9-10 la nordul Dun?rii fiind trzie ca timp ?i st?pnire mai mult nominal? cu elemente locale, afecteaz? pu?in sau deloc hidronimicul Vedea-Vid. Hidronimicul Vedea r?mne n p?r?ile superioare un timp ca Ap? Vn?t? ca s?-?i revin? dup? plecarea romanilor la vechiul nume Vedea-Vic care n p?r?ile inferioare nu pierise niciodat?. Romanii, b??tina?i n majoritate absolut? fac din Vedi?a, Vid, Vedea de ast?zi care desemneaz? rul pe toat? ntinderea lui ?i ajut? fix?rii n spa?iu a localit??ii, cea mai important? din drum Ru?ii de Vede. Slavii(bulgarii, rutenii) din cauza asem?n?rii semantice ?i fonetice a lui Vedi, Vid, cu Voda(cu accent pe a final) ?i din cauza densit??ii popula?iei daco-romane pe Vede nu pot influen?a hidronimicul Vede, Vid, Vedea care-?i continu? evolu?ia r?mnnd un termen romnesc de origine dacic?. Ca o observa?ie general? ns? putem spune c? Voda-slav formeaz? derivare cu O, ca Vod?n?u, Vodi?a, Vodastra etc, pe cnd Vedy-dacic formeaz? derivate evoluate cu E sau I, ca Ved, Vid, Vedea. Numele rului Vdea cu avatarurile sale vremelnice dovede?te nendoios c? popula?ia care i-a st?pnit malurile din timpuri preistorice pn? ast?zi a fost aceea?i, adic? geto-dacii romaniza?i sau nu, ?i cu aceea?i ocupa?ie de baz? legat? de ap, de p?dure, de p?mnt. Pe tot malul stng n special orice s?p?tur? de la izvor la v?rsare scoate urme geto-dace ?i din loc n loc cte un mormnt din migra?ii, ca la Balaci , Dulceanca, Merii-Goala etc. migratorii erau trec?tori. Popula?ia acaesta geto-dacic? str?veche pe aceste locuri a p?strat aproape neschimbat hidronimicul tracic Vedy, ca ?i numele latin al satelor riverane, Vine?i sau a afluen?ilor B?rcea cu Pietri?, Ceroaia, Zbrgleaza, Olti?orul, Flori?orul etc, ?i sufixul latin la topicele legate de p?dure: Socet, Peret, Doage, Meri?ani etc, Urluiul(n realitate Urluielul un onomatopeic romnesc mai vechi) Bratcovul(era Bracoveiul dup? cum spun Documentale teleorm?nene ale lui Iorga). Str?inii pe aceste locuri au fost trec?tori spre sud. Al?ii au fost asimila?i repede l?sndu-?i doar numele n unale locuri, botezate clar de b??tina?i ca : ?chei-Scrioa?tea, Biseni-B?se?ti, Hru?-Peretul de Vede, T?tari, Srbi-Segarcea, Moldoveni-M?ld?ieni, spre ai deosebi de Rumana?i, localnici cum le ziceau satelor din jurul comunei Papa, Brebina de ast?zi. Interesul topicelor ?i hidronimicelor cu rezonan?? str?in? s-a pierdut de mult n amintirea acelora ce ?i ziceau c? ei sunt de aici din cauza timpului scurs ?i din cauz? c? nu au ?tiut niciodat? limba migratorilor trec?tori.

Muzica usoara

aprilie 22, 2009 | Turism  |  Leave a Comment

CONSILIUL JUDE?EAN TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

CENTRUL JUDE?EAN DE CONSERVARE  ?I PROMOVARE

A CULTURII TRADI?IONALE TELEORMAN

V? f?cem cunoscut c?., Festivalul na?ional de muzic? u?oar? romneasc? Ghiocelul de aur, se va  desf??ura n zilele  de 27- 30 aprilie 2009 la Alexandria.

Program de desf???rare a festivalului:

-         27  aprilie, ora 12. 00 preselec?ia candida?ilor, la sediul Centrului Jude?ean de Conservare ?i Promovare a Culturii Tradi?ionale Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creang? 52-54

-         28 aprrilie, repeti?ii cu orchestra, la sediul CJCPCT;

-         29 aprilie 2009 , ora 19. 00 concursul candida?ilor, la Casa de Cultur? a Sindicatelor din Alexandria;

-         30 aprilie, ora 19. 00 gala laurea?ilor.

-         concuren?ii sunt obliga?i a transmite la sediul CJCPCT Teleorman din Alexandria, str. Ion Creang? 52-54, pn? la data de 20 aprilie, partiturile pieselor care vor fi prezentate n concurs, nso?ite de o caset? audio sau CD  cu negativul acestora.

Prezentator: Gabriel Arge?eanu

Alte date suplimentare se pot ob?ine la telefon 0247311217, sau 0347804482, tel  si fax, referent  Crnaru Iuliana.

Director,

prof. Timotei Stuparu

Iarna la Rosiorii de Vede

decembrie 30, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

Comuna Buzescu

decembrie 30, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

Liviu Vasilica

decembrie 3, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

Liviu Vasilica

decembrie 3, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

Maria Ciobanu – potpuriu

decembrie 3, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

keep looking »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X